Tutorial C++ – Lecția 6 – Structuri condiționale și repetitive

În cadrul unui program C++ este posibil ca uneori să avem nevoie de condiții logice pentru ca o instrucțiune să fie executată sau de repetări ale unei instrucțiuni anume. De aceea, în C++ au fost implementate 4 structuri ce se ocupă cu condiționarea sau repetiția unor anume instrucțiuni.

1. Structura if, care se execută atunci când vrem să impunem o condiție logică asupra unei instrucțiuni. Declarația corectă a structurii if este if (condiție_logică). O condiție logică este o frază compusă din mai multe propoziții logice. Pentru a lega propoziții logice, se folosesc semnele ‘și’ ( && ) și ‘sau’ ( || ).

2. Structura while, care se execută atunci când programul cere o secvență repetitivă, cum ar fi citirea de caractere dintr-un șir sau afișarea a mai multor numere pe ecran. Declarația corectă a structurii while este while (condiție_logică).

3. Structura do while se comportă la fel ca structura while, singura excepție fiind că ea execută o instrucțiune în plus față de while.

4. Structura for, numită și structura repetitivă cu număr cunoscut de pași, este o instrucțiune cu o declarare aparte, aceasta constând în declararea unei valori inițiale ale unei variabile, apoi declararea unei condiții logice asupra acestei variabile, și incrementarea acesteia pentru a satisface condiția logică după un număr de repetări. După ce variabila respectivă nu mai respectă condiția logică, instrucțiunea se oprește. Structura for se declară astfel: for (valoare_inițială; condiție_logică; operație_asupra_variabilei).

Exemple de structuri:

1. if (x==2) cout << “adevărat”; else cout << “fals”; – în cazul în care o variabilă x este egală cu 2, se afișează pe ecran adevărat, iar dacă nu, se afișează fals.

NOTĂ: Cuvântul else nu este obligatoriu într-o structură de tip if. Acesta se folosește atunci când avem nevoie să executăm o instrucțiune diferită dacă condiția logică nu este îndeplinită.

2. while (x<3) { cout << x; x++; } – atât timp cât x este mai mic ca 3, instrucțiunea îl scrie pe acesta pe ecran, apoi îl incrementează cu 1. Ultima valoare afișată va fi 2, deoarece atunci când x=3, condiția logică nu este îndeplinită.

3. do { cout << x; x++; } while (x<3) ; – Ultima valoare afișată va fi 3, deoarece evaluarea condiției logice se face după executarea codului. Programul va afișa 3 pe ecran, iar apoi va realiza că condiția logică nu este îndeplinită.

4. for ( int i = 1; i<=20; i++ ) cout << i; – variabila inițială este 1, iar aceasta va crește cu 1 (i++) până când condiția logică nu mai este îndeplinită. Ca atare, programul va scrie toate numerele de la 1 la 20, ca mai apoi să se oprească.

Cam atât pentru această lecție. Dacă există neclarități, nu ezitați să lăsați un comentariu! O zi bună să aveți.